Luật đất đai trong đó Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 1 hình thức của pháp luật để kiểm soát các hoạt động về đất của mỗi cá nhân trong toàn xã hội.
Ở nhiều quốc gia, các loại tài sản được gọi là bất động sản hoặc bất động sản , phân biệt với tài sản cá nhân . sử dụng đất thỏa thuận, bao gồm cảthuê , là một giao điểm quan trọng của tài sản và luật hợp đồng . trở ngại về quyền đất đai của một, chẳng hạn như là một công trình phụ , có thể tạo thành các quyền về đất đai của người khác. quyền khoáng và quyền nước được liên kết chặt chẽ và thường xuyên quan hệ với nhau khái niệm.
Quyền sử dụng đất là một hình thức cơ bản của luật mà họ phát triển ngay cả khi không có nhà nước để thực thi chúng. Thủ tục mua bán nhà đất giờ đã được nhà nước đơn giản hóa thúc đẩy sự phát triển cho ngành luật.
Ví dụ, các câu lạc bộ yêu cầu bồi thường của miền Tây nước Mỹ đã tổ chức phát sinh hữu cơ để thực thi các hệ thống quy tắc riêng biệt để khai thác mỏ. squatting , việc chiếm đất mà không sở hữu, là một hiện tượng phổ biến trên toàn cầu.