Mùa mưa sắp đế rồi, làm một chiếc bếp cồn thế này mang theo những chuyến đi du lịch bụi thì khỏi phải tốn công tìm củi lửa nữa mà vẫn đảm bảo bữa ăn đủ đầy lấy sức vẫy vùng tiếp.
Chia sẻ cùng mọi người nhé: