Tình hình là con 3G của em đang chạy Whited00r ( 3.1.3 MOD 5x ) và BB đang ở 6.15
Em tính hạ BB xuống bằng redsn0w nhưng khi trỏ tới FW gốc ( thử cả 3.1.2 và 3.1.3 ) thì đều báo không hỗ trợ.
Bây giờ em đang tính :
Nâng FW lên 4.2.1 --> hạ BB xuống ---> hạ FW về 3.1.3 ( whited00r )
Em đang tính nước đi này không biết có khả quan không nên post bài nhờ các bác tư vấn.Em không biết là hạ FW có làm thay đổi BB không nữa ?