còn lỗi "itunes could not connect to this iphone because an unknown error occurred 0xe8000022" thì sao hả các pro. Mình xóa file lockdown rồi giờ kết nối nó báo vậy làm sao đây. Không lấy itools kết nối được để sửa file [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]