Bác nào lên ios 6 mà muốn xuống thì tham khảo nhé
http://cydiaism.com/how-to-unlock-ip...3-04-baseband/