tình hình là em up lên 6 cho con 4w thì không được.nó toàn bị dừng ở đoạn


Bước 4: chọn Install SSHCydia is not available on iOS 6 yet”, nhấn Next.
- Chờ Redsn0w hoạt động các bước jailbreak, khi xong thông báo "Done", vẫn để yênRedsn0w.


sau đó đợi reboot thì nó chẳng hiện thông báo nào hết.máy tự động bật lên rồi cái redsnow đơ luôn ở waiting reboot.mong các pro giúp em vụ này với