Hiện fw 6.0 đã ra bản final, đồng nghĩa với việc 5.1.1 đã bị khóa. Ai còn ở 5.1.1 thì nhanh chóng save shsh, điều này cực kỳ quan trọng.

Ở lần update này, apple đã kiểm soát chặt chẽ việc downgarde đối với các idevice, đặt biệt là các idevice sử dụng CPU A5+. Hầu hết các thiết bj dùng CPU A5+ Khi lên 6.0 không thể hạ cấp xuống 4.x, 5.x.

Theo DEV, tình trạng hạ cấp đối với các idevice như sau :

1. Các idevice dùng CPU A4 & 3GS có thể thoải mái hạ cấp xuống fw 5.x, 4.x đã lưu shsh. Trên 6.0 đã có thể Jailbreak , riêng 3GS old bootrom có thể JB untethered.2. Ipad2 hạ cấp cần các điều kiện sau :
+ Hạ cấp xuống 5.x : Cần shsh 5.x đó và 4.x (không phải toàn bộ, nhưng phải có).
+ Hạ cấp xuống 4.x : Chỉ cần shsh 4.x

3. Các thiết bị như IP 4S, Ipad 3, ngay cả ipad2 không đủ điều kiện trên cũng không thể hạ cấp nếu đã lên 6.0. Nhưng nếu đang ở 5.1.1 thì vẫn có thể restore 5.1.1 nếu có shsh 5.1.1 cho dù 5.1.1 đã bị khóa.

Chú ý : việc hạ cấp này luôn làm Baseband của thiết bị ở vesion cao nhất. Vì thế máy lock cẩn thận kẻo đắp chăn.

Nguồn : http://blog.iphone-dev.org/