Trích dẫn Gửi bởi anti-apple
Lỗi 21 bị cặp nhà lầu A4 à . Bạn nói như vậy người ta run rẫy thì sao nè [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG] .

@ chủ thớt : DFU factory restore thôi , W thì đưa nó lên iOS 6 luôn .
Trước có làm qua rồi. Máy không rơi rớt gì treo táo. Rs lỗi 21. Mần mềm mãi ko đc. Làm trung tần. Ic nguồn ko done. Dư cái main pda của con jp 4.12 sàng luôn nhà lầu sang ok.