Trích dẫn Gửi bởi tichdung026
đã làm thử ip4 world, toàn bị dính lỗi 21 không à, có cách khắc phục không?
lỗi 21 là lỗi k đưa về DFU đúng cách.bạn thử lại xem