Mình đang điên đầu con ip 4 này , nhờ mọi ngừơi giúp . Máy đang ở fw 5.1 mình mua code để lên word .
Mọi thứ đều ok . Nhưng ngoặc nổi fw 5.1 không JB được . Làm hoài mà cứ lỗi . Sau đó mình retore lên 6.0 để JB , nhưng lên 6.0 rồi máy có hiện tựong wifi yếu . Đã dùng rednow nhúng shsh 5.1 để hạ fw xuống , nhưng retore báo lỗi 1 . Mình dùng tool ifath 1.4.2 để buit fw custom nhưng báo không hỗ trợ
Đã sn0wbreeze-v2.9.6 cũng not ok . Giờ không biết làm sao để hạ 6.0 xuống 5.1 để fix lỗi wifi nữa