Bạn chỉ cần lưu hình ảnh và danh bạ thôi thì dễ, lấy itool ra dùng là dc, ảnh ở phần photo, danh bạ ở phần information bạn vào đấy rồi ấn backup