Bị cái này là do Spybot đặt File Host thành Read only
Sửa lại là Okie