Mình cũng lỡ lên rồi giờ nằm chờ thôi! Auto lock không lỗi gì các bác chịu khó thoát hết app là auto lock được mà!