m build custom fw và đã làm đc r.cám ơn mng.nhờ mod close topic