Trích dẫn Gửi bởi Son_Do
Người ta đang ở fw 6.0 mà ông bạn đưa file thuốc thì cài bằng gì vậy?
= niềm tin [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]