Mình nhận máy 3gs của khách cài các ứng dụng,mình dùng phần mềm itools 2012 chép các file .deb vào Filesystem->FileSyste(Jaibreaked)->private->var->root->Media->Cydia->AutoInstall xong tắt nguồn khởi động lại 2 lần thì bị treo táo!!![IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG][IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]... mong ae giúp dùm.