Mình đem ra Bạch Long dg Trần Phú, vì mới mua ở đó. K hiểu sao lão fix dc dù mình làm đủ kiểu. Lúc mình nhìn thì thấy đang chạy BB. Mấy lão kia thì làm k dc, chỉ thấy lão đó làm dc thôi. K biết có bí quyết j k. Đừng restore nhiều quá, cẩn thận k ăn đủ ấy.