Các bạn cho mình hỏi là sao mình đã làm theo các bước chính xác theo bài hướng dẫn trong tinh tế. Sau khi Just boot xong vẫn thấy có hình quả thơm. Nhưng vào trong lại k thấy biểu tượng Cydia là sao nhỉ?
Mình đã làm theo các bước như sau:

PHẦN 1- iPhone4/3GS WORLD - HƯỚNG DẪN RESTORE & JAILBREAK TETHERED iOS6.
Bước 1:
- Tạo folder đặt tên Pwnage
- Sau khi download Reddsn0w, giải nén và đưa vào folder Pwnage, đồng thời đưa firmware 6.0 cho thiết bị vào chung folder Pwnage.
- Nếu máy đang ở iOS 6.0 bỏ qua Bước 1, Bước 2 và Bước 2a.

Bước 2: Nhấn Option+Restore (Windows: Shift+Resdtore):


Bước 2a: Chọn firmware 6.0 (link down iClarified):
6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw
6.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw

iTunes sẽ restore firmware cho iPhone4/3GS lên iOS 6.0.
Sau khi restore, vào iPhone Set Up as New iPhone hoàn tất, khoan Restore from Backup để nhẹ RAMDisk.

Bước 3: Control+nhấn Redsn0w> Open (Windows: chuột phải Redsn0w.exe> Open):


Bước 4: Nhấn Jailbreak (không cần Extras> Select IPSW):

Bước 5: Yêu cầu trước khi tiến hành về DFU phải tắt thiết bị (Power OFF), xong nhấn Next:

Bước 6: Redsn0w hướng dẫn về DFU:
- Nhấn giữ nút Power 3 giây:

- Vẫn giữ Power nhấn Home 10 giây:

- Vẫn giữ Home thả nút Power đếm đủ 15 giây:

Bước 7: iPhone sẽ tiến hành Jailbreak các bước Exploiting with Limera1n:

Bước 8: Redsn0w chuẩn bị Jailbreaking data:

Bước 9: Chọn Install Cydia:

Bước 10: iPhone reboot máy Redsn0w uploading RamDisk và Kernel:

Bước 11: Jailbreak hoàn tất.
- Redsn0w thông báo chỉ là Jailbreak Tethered: mỗi lần khởi động máy phải Just boot:

- Redsn0w thông báo Done, khoan nhấn Cancel vì phải Just boot mới có Cydia:

Sau khi iPhone khởi động lần nữa vào Springboard chưa có icon Cydia, tiến hành tiếp Just boot.
Bước 12: Nhấn Back> Just boot (nếu lỡ thoát Redsn0w mở lại nhấn Extras> Just boot):

Tiến hành lại theo bước 5, 6. Sau khi iPhone khởi động trái thơm vào Springboard sẽ có Cydia.