Máy của chủ thớt là WORLD, do quá trình lên 6.0 làm thế nào ko biết ko có sóng thế là bác ấy về lại 5.1.1 ko được (sẽ gặp lỗi 3194) bác ấy mới dùng snowbreeze build cái custom nhúng shsh để restore vượt lỗi và về lại 5.1.1 thành công > Lên sóng.
Bác ấy mừng quá viết một bài hướng dẫn mà ghi cái tiêu đề với nội dung gọi là trớt quớt.

Mấy bác đọc ko kỹ vô chém khí thế [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
Làm em cung hoang mang vô đọc 50 mấy cái cmt [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]
P/s: chủ thớt hay mod sửa cái tiêu đề lại. Vd như: "iP4 World lên 6.0 ko sóng đã về 5.1.1 có sóng"