Hên quá!Đã xin dc shsh của chủ cũ và down xuống 5.1.1 để chơi game...còn unlock thì chờ mua code để lên world [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]