Lỗi này là do Win bạn ạ . Hôm trước tôi cũng bị như bạn , tôi đổi máy khác thì được luôn . Tôi cài lại win máy tôi nhưng cũng không được . Chắc máy tôi có phần mềm nào đó chưa ổn tôi cũng chưa tìm ra được