như tiêu đề mình cần xin link nhanh dowload ios6.1 beta2 nhanh cho ip4.mấy link kia chậm quá.hic