em vào trang http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750
down fw 6.1 cho iphone 4 nhưng có 2 bản
1---6.1.0 (4 GSM)
2---6.1.0 (4)
thì down bản nào vậy các bác
tks các bác