e có con ip3gs old bootrom. e đọc được bài nói là ip3gs old bootrom thì restore k cần shsh. có ai biết cách làm k giúp e với [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG](