Bác nào có cho em mượn H@ck active với, em sài SAM nên cần active để mai kia JB thì chép lockdown. Chân thành cám ơn ah!