Để jb nên mình phải restore lại bằng itunes, nhưng sau khi restore lại thì cài đặt phần mềm từ appstore nó hay bị lỗi kết nối với itunes [IMG]styles/default/xenforo/clear.png[/IMG]. Đó là bị làm sao nhỉ, mong các bác giúp đỡ