Em đang dùng ipad 3.3, iOS 6.1. Hôm ms ra tool JB evasion e JB luôn. Sau này ms biết là tool gây ra lỗi crash khi vào weather. Đã install bản update fix evasion trong cydia rồi, tuy nhiên sau khi hỏi Siri về thời tiết vẫn bị crash, vào safe mode. Ai biết cách sửa xin chỉ giáo dùm em với!!