mình có 1 chiếc ip4 w đang bị treo cáp bữa trước ko lưu SHSH. Mình down fimware về restore thì hiện lỗi 3194. Mình khắc phục theo như trên diễn đàn nói nhưng kô đc. ae ai lấy giúp mình cái fimware 5.1.1 lưu SHSH với số ECID mình là: 000002B12E08DD8F