Tình hình là sau khi JB thì bị hiện tượng rất khó chịu như sau:
Khi JB xong thì mình restore các app qua Itunes và Itools. Sau đó mỗi lần
Cài đặt app hoặc update từ Appstore hoặc từ Cydia, Appstorevn thì bị tình trạng các app mới cài hoặc update cứ báo Instaling và ko thể chạy được từ Home screen, tuy nhiên nếu chạy từ Appstore thì được và báo là đã cài xong. Repspring thì mới hết ko hiện ra chữ Installing nữa. Tuy nhiên nếu cài bất kỳ 1 app mới nào thì các app cũ mà mình cài thêm vào lúc trc đều tiếp tục hiện về trạng thái Installing và phải click vào Icon của app đó thì mới trở về Icon bình thường. Đã restore 3 lần và đều bị
Có bác nào fix được vụ này chưa nhỉ?