máy vợ e giờ định up lên sợ lên luôn bb quá,e đọc trên mạng phần mềm slow vẫn chưa rõ phần giữ bb lắm,chỉ cần kích vào phần cuối là giữ nguyên bb là đc ạ hay phải nhúng gì nữa ạ,có cần kích vào active ko ạ