Mình lượm được mấy file torrent down FW - down trực tiếp từ server apple
Tốc độ down khá nhanh , > 200 kB/s

iphone5 ( GSM )
iphone4 (GSM)
ipad3 (wifi + 3G / AT&T )
iphone3Gs
Chú ý: Các bạn xoá đuôi jpg để nó trở thành file torrent thực thụ nha !
Hoặc bạn nào có nhu cầu file torrent với FW khác thì mình sẽ làm giúp cho