Em thấy có lý đem lên đây cho các chị em cùng xem . hjhj