Tình hình là đang rất thix áo này nhưng thử thì hơi ngắn muốn may cái dài hơn..mọi người chỉ mình chỗ nào may đẹp ở tp.hcm giá cả mềm chút? vải này là vải phi lụa đúng hok mọi người?