Cho mình hỏi mua miếng lót độn ngực bằng hơi ở đâu. Lúc trc mình mua của Lasenza nhưng xài lâu ngày bị xì hơi rồi.