Mình có tìm đc về vài chợ bán đồ giá ổn, nhưng không biết đường đi cụ thể vì ngõ ngách? Có chị e nào biết chỉ cho mình với. Chợ thành công là chỗ nào thành công vậy?