Các mẹ có biết chỗ nào sửa chân váy k?
Tình hình m mới mua cái chân váy midi chất dạ, ham hố quá nên em nó chật vẫn ôm về
Đợt này còn bị béo lên nên k thể cài được cái khuy
Liệu các mẹ có biết chỗ nào sửa để nới được eo ra thì em cảm tạ nhiều nhiều ạ