tôi có 1 khuôn mặt dài hiện tai tôi không biết để kiểu tóc ntn cho phù hợp, mọi người giúp tôi nhé. tks mọi người nhiều