Hay mặc quân jean. Chân to thì nên đi giày loại nào.