Tình hình là mình có lọ nước hoa Lolita Lempicka Forbidden Flower nhưng con mình nghịch thế là nó bị rơi, rất may là không bị vỡ nhưng lại bị gãy mất cái vòi sịt.
Hiện giờ mình đang không dùng được lọ đấy. Mọi người có ai dùng hết em lolita này thì cho mình xin hoặc mua lại cái lọ để mình lấy cái vòi nhé. Lọ của mình là là 100ml. Hay là ai có cao kiến gì thì giúp mình xem làm như thế để dùng tiếp được lọ nước hoa này......
Hichic mọi người giúp mình nhé.
Cám ơn mọi người rất nhiều