Các mẹ ai có kn vụ mua áo phao ở đâu đẹp, rẻ thì chỉ em với. Nhìn thấy nhan nhản hàng bán sale, off...mà lúc vào chọn chẳng thấy ưng được cái nào. Kinh phí của em vào khoảng 300 - 500k thôi ạ, các mẹ tư vấn giúp