Mình xem phim những người thừa kế thấy có nhìu bộ quần áo đẹp ghê nhưng vẫn chưa thấy shop nào bán cả
mà chắc mấy bộ đó đắt không nhỉ . ai chỉ dùm mình chỗ nào bán quần áo giống y trong phim nhưng giá cũng phải mềm nha
Cảm ơn nh