Em muốn mua mấy cuốn sách dạy may vá quần áo trẻ em của Nhật, mà không biết mua ở đâu. Có chị nào biết chĩ giúp em hay có sách dạy may quần áo trẻ em của nhật không dùng nữa bán rẻ lại cho em nhé. Em cám ơn