Những năm gần đây, miền Trung đang chứng kiến những sự tăng trưởng đáng kể cả về du lịch và bất động sản, minh chứng rõ ràng qua dòng tiền đầu tư liên tục dịch chuyển về khu vực năng động này. Tại các tỉnh thành phố lớn như Huế, Nha Trang, Đà Nẵng…chính phủ tập trung đưa ra các chính sách linh động giúp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và thu hút vốn đầu tư.
Nắm bắt những cơ hội lớn từ thị trường bất động sản miền Trung, việc đặt chi nhánh tại Đà Nẵng – trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa quan trọng của miền Trung là một trong những bước đi quan trọng của Khải Hoàn Land trong lộ trình phủ sóng mạng lưới hệ thống vào năm 2019. Sự hiện diện của chi nhánh miền Trung sẽ giúp Khải Hoàn Land có thêm lợi thế để phát triển và phân phối nhiều dự án bất động sản giá trị tại các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi,…Đồng thời, đây cũng là cơ hội giúp Khải Hoàn Land tăng cường quan hệ hợp tác, mở rộng mạng lưới các đối tác tiềm năng tại miền Trung cùng tham gia phân phối các dự án do Khải Hoàn Land làm đại lý chiến lược hoặc các dự án do Khải Hoàn Land trực tiếp làm chủ đầu tư.


>>>Khải Hoàn Land miền trung