CÁM CỌ INDONESIAhttp://www.phattientags.com/san-pham/cam-co-indonesia/

Chỉ tiêu:
– Profat combine: 21% min
– Protein: 14% min
– Xơ: 18.5% max
– Đô ẩm : 12% max
– Cát sạn: 2.5% max
– Afatoxin: 50 ppb

[color=#1C1E21][size=4]
– Màu sắc: Nâu nhạt
– Mùi: Mùi ôi dầu nhẹ đặc trưng có kèm mùi khét nhẹ
Quy cách: Hàng xá, hàng bao
[color=transparent]