Từ một tầm nhìn chiến lượcTheo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, thị xã An Nhơn sẽ trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Khi đó, thị xã An Nhơn sẽ là một đô thị đảm trách nhiều chức năng cấp vùng và tiểu vùng liên huyện. Đồng thời, chia sẻ với TP Quy Nhơn những chức năng do yêu cầu phát triển trong tương lai. Dự kiến, thị xã An Nhơn sẽ phát triển theo hướng mô hình đô thị “2 hành lang kinh tế và 3 trung tâm đô thị động lực”. Trong đó, 2 hành lang kinh tế là hành lang kinh tế Bắc Nam dọc QL 1A ưu tiên phát triển đô thị tập trung; hành lang kinh tế Đông Tây QL 19 ưu tiên phát triển công nghiệp dịch vụ; 3 trung tâm động lực gồm đô thị Bình Định - trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp, đô thị Đập Đá - trung tâm thương mại dịch vụ phía Nam An Nhơn, trung tâm công nghiệp dịch vụ phía Tây Nam dọc QL 19B hỗ trợ phát triển công nghiệp dịch vụ cho An Nhơn trong tương lai.Nắm bắt được vùng đất đắc địa này, phù hợp với yêu cầu phát triển hội tụ cả 3 yếu tố: thiên thời- địa lợi- nhân hòa, Công ty TNHH Nam Phát Bình Định đã mạnh dạn đầu tư Khu đô thị bắc sông Tân An - Khu đô thị Tân An Riverside- tọa lạc tại bờ bắc sông Tân An trên địa bàn phường Bình Định, thị xã An Nhơn.