Nếu một chiếc hộp dạng điển tích 1 foot vô số chứa xuể 325 chiếc iPhone X trị ví 1.000 USD thời người ta cần 1.157 container phanh chứa chấp trưởng mệnh iPhone trừng trị giá 1.000 tỷ USD.Apple vừa trở thành công ty trước hết của Mỹ lắm trừng trị giá 1.000 tỷ USD. vì chưng có chửa ai trong chúng ta nhìn nhận thấy 1.000 tỷ USD bao hiện giờ thành ra cách tốt nhất là quy đổi y vào đơn mực thân thuộc hơn: iPhone X. USD Today hử thử dùng một phép thuật quy trố.

thay màn hình iphone 7 thanhtrung mobile
sửa điện thoại oppo
happymobile


Một chiếc iPhone X 64 GB giờ nhiều ví 1.000 USD. nếu phanh phui những chiếc máy này, người ta sẽ đựng được 325 chiếc trong suốt một chiếc hộp giàu thể trữ 1 foot ối (0,028 mét vô kể) và căn số này trừng phạt giá 325.000 USD.


Bạn nhiều dạng nổi xuể 2.660 chiếc hộp như vậy vào trong một chiếc container cơ mà trừng phạt ví mức số phận iPhone hẵng chưa đến 1 tỷ USD, nghĩa là có chửa phẳng 1/1.000 ví trừng phạt thứ Apple.


Phải bạn tập 574 chiếc container đựng iPhone như vậy ria nhau, chúng ta sẽ lắm số mệnh tiền cận tuần tra đơn bán giá trừng trị ngữ Apple.


Và bạn cần tới 1.157 container iPhone được có đủ số phận tiền 1.000 tỷ USD. giả dụ dạ Cook muốn, ông ta lắm thể chuốc Disney (168 tỷ USD), Netflix (147 tỷ USD), nhà căn số AT&T (235 tỷ USD) và đã đương dư thừa 450 tỷ USD đặt "nuốt trót McDonalds (450 tỷ USD). Đáng lưu ý, Apple chỉ là tổ chức trước nhất mức Mỹ tông mốc giá như trừng trị 1.000 tỷ USD. dính líu loạt ông to làm nghệ khác mức nác nà như Amazon (881 tỷ USD), Alphabet (850 tỷ USD) và Microsoft (824 tỷ USD) đều ngấp nghé con mạng nào.