Chương Trình Âm Nhạc - Tôn Vinh Phụ Nữ Việt Nam - MelinhPLAZA Hà Đông.
Ngày 8.3.2018
#tochucsukienMTD
#MTDevent
#sukienMTD
#MelinhPLAZA
-----------------------***----------------------------
-Tổ chức sự kiện MTD đơn vị tiên phong đăng ký và thông báo TMDT
-Lên kịch bản chương trình, thiết kế, thi công sân khấu,
-Âm thanh, ánh sáng, backdrop, cung cấp MC, nhóm nhảy,
-Trống hội chuyên nghiệp cho khai trương VP, chi nhánh, khánh thành cty, nhà máy,
mở bán sản phẩm.
- Mọi chi tiết xin liên hệ :
👉Tổ chức sự kiện MTD
👉Số 2/346 Vĩnh Hưng – Hoàng Mai – Hà Nội
👉Hotline: (24/7/12/365): 0243.9999.246 - 096.9669.246