Chuẩn bị một bản chi tiết kế hoạch của event là bước đầu tiên trong việc mang cho khách hàng và nhà cung cấp của bạn một số thông tin về event bạn định thực hiện. Ngoài việc bạn phải xác định ngày tháng, địa điểm và loại hình event có 5 điều quan trọng khác mà bạn không thể bỏ qua điều này sẽ giúp một số nhà cung cấp tiềm năng của bạn cung cấp thêm sản phẩm kỹ lưỡng và đề xuất chính xác.

Dưới đây là một vài điều bạn cần lưu ý khi viết kế hoạch thực hiện cho event.

to chuc tet trung thu cho cac be

1. Chuẩn bị một bản thông tin về công ty và chi tiết sự kiện bạn tổ chức

Việc bạn phải chuẩn bị hồ sơ về công ty bản thân là điều vô cùng chủ yếu dù công ty của bạn lớn hoặc là nhỏ. Có thể những thông tin ban đầu này cung cấp thêm cho đối tác của bạn những ý tưởng rõ ràng về việc bạn có khả năng làm gì và cho phép họ đánh giá công việc của bạn, nếu họ tin rằng ccông ty của bạn tốt và pù hợp với event của họ, sự lựa chọn là hiển nhiên. Điều này cũng cho từng nhà cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào công ty và sự kiện của bạn, có thể giúp họ cung cấp thêm và dự đoán đa số giải pháp cụ thể để phù hợp với nhu cầu của công ty của bạn.

Hãy đặt vị trí mình là nhà cung cấp thêm bạn hãy thử đọc bản thông tin chi tiết sự kiện xem có thiếu xót hoặc là khoảng trống gì không. nếu như bạn không thể phát hiện 3 gì mục đích của bạn cho event này không có cách nào một số nhà cung cấp của bạn có thể chào giá chính xác chi nó. Hãy chắc chắn bao gồm bất kỳ thông tin bạn đã có thể có lợi từ một số nhà cung cấp thêm của bạn từ vô cùng nhiều năm trước.

tổ chức lễ khai trương

2. Quy định thời gian và ngân sách rõ ràng

Hãy chắc chắn rằng đa số nhà cung cấp của bạn có đủ thời gian để đọc, đặt câu hỏi và trả lời chúng sẽ giúp đỡ bạn có được các thông tin hoàn chỉnh và chính xác nhất. Trong khi hiểu được quá trình này đôi khi có được vội vã, hãy cố gắng ghi nhớ rằng người nhận sẽ cần đủ thời gian để đọc, trả lời và thu thập thông tin từ tất cả đa số phòng ban của họ. Bạn muốn thời gian này và chú ý đến tóm tắt event của bạn, bởi lẽ vậy nếu như có thể cung cấp thêm càng nhiều như bạn có thể trong khi vẫn giữ các thứ khác hoạt động.

Nói về ngân sách của bạn và hãy báo trước về một số kỳ vọng của bạn xung quanh nó. đa số người nghĩ rằng bằng phương pháp ẩn hoặc là không tiết lộ điều này rằng họ sẽ tiết kiệm tiền.