TUN Travel là hệ thống làm Visa Vietnam cho những khách hàng nhập cảnh tại Việt Nam.Thủ tục làm hộ chiếu cho người có hộ khẩu tại thành phố bao gồm:
- 4 ảnh 4x6- Tờ khai xin cấp hộ chiếu theo mẫu quy định.- Sổ hộ khẩu Thành Phố và chứng minh nhân dân (bản gốc hoặc bản sao công chứng).- Lệ phí cấp hộ chiếu.Thủ tục làm Visa Vietnam cho người ngoài tỉnh có KT3 tại thành phố bao gồm:- 4 ảnh 4x6- Tờ khai xin cấp hộ chiếu theo mẫu quy định về thủ tục làm hộ chiếu.- Giấy KT3 và chứng minh nhân dân (bản gốc hoặc bản sao công chứng).- Lệ phí cấp hộ chiếu.
Website: http://vietnam-visa-vn.blogspot.com/