Tich Mich Khong Dinh Xuan Duc Van, Trường Tương Y (2016)

Phim Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn khi chuyển thể thành phim truyền hình sẽ lấy tên là Trường Tương Y, thời lượng kéo dài 40 tập.


Đáng chú ý, biên kịch sẽ thay đổi một chút nội dung gốc, biến câu chuyện tình tay ba giữa hoàng đế Khang Hy – cô gái Vệ Lâm Lang – chàng cẩm y vệ Nạp Lan Dung Nhược vốn đầy bi kịch trong trang văn Phỉ Ngã Tư Tồn khi lên phim sẽ có kết cục tươi sáng hơn.
Xem phim Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 1, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 2, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 3, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 4, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 5, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 6, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 7, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 8, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 9, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 10, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 11, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 12, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 14, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 15, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 16, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 17, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 18, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 19, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 20, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập cuối, Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn trọn bộ Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn tập 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 Xem phim Trường Tương Y tap 1, Trường Tương Y tap 2, Trường Tương Y tap 3, Trường Tương Y tap 4, Trường Tương Y tap 5, Trường Tương Y tap 6, Trường Tương Y tap 7, Trường Tương Y tap 8, Trường Tương Y tap 9, Trường Tương Y tap 10, Trường Tương Y tap 11, Trường Tương Y tap 12, Trường Tương Y tap 13, Trường Tương Y tap, Trường Tương Y tap 14, Trường Tương Y tap 15, Trường Tương Y tap 16, Trường Tương Y tap 17, Trường Tương Y tap 18, Trường Tương Y tap 19, Trường Tương Y tap 20, Trường Tương Y tap cuoi, Trường Tương Y tron bo Trường Tương Y tap 21/22/23/24/25/26/27/28/29/30